Základová doska _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Základová doska _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Realizácia základov pre rodinný dom / Vytýčenie, osadenie stavby. Pozemok: vyrovnanie, mierny svah, odkop ornice, odvoz. Základy: vyznačenie základových pásov, výkop. Osadenie: chránička na vodu, el., kanál, uloženie uzemnenia pre bleskozvody. Základový pás: dĺžka 50 cm / šírka 50 cm / hĺbka 50 cm, debnenie, výstuže, betonáž, zásypy, zhutnenie. Montáž ležatých rozvodov, kanalizácia, voda, elektrika, plyn. Základová doska: plocha 120 m2 / hrúbka 20 cm, uloženie výstuže kari siete, šalovanie, betonáž. Penetrácia, hydroizolácia a založenie prvého radu.


Prikladám projekt a fotky pozemku…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Základová doska, vyhotovenie základov pre rôzne druhy stavieb


Vyrovnanie a úprava terénu | Vytýčenie a osadenie stavby | Určenie výšky základovej dosky a založenie rohov | Výkop obvodových a stredových pásov | Výsyp štrkového lôžka | Betonáž základov do výšky terénu | Zavozenie základov makadamom | Osadenie debniacich tvárnic a zaliatie betónom | Položenie vnútornej kanalizácie, prípojky na vodu a elektrinu | Debnenie a montáž kari siete | Betonáž základovej dosky s presným výškovým rozdielom | Uloženie kanalizácie do základov | Osadenie chráničiek pre vodu, elektriku a kanalizáciu | Základová doska – odšalovanie | Vyhotovenie výkazu, výmeru a rozpočtu k projektovej dokumentácii | …


Užitočný odkaz: Zemné práce, úprava terénu pre stavby 


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Typy základov a základových dosiek: Plytké základy – zaťaženie z celej stavby sa prenáša do horných vrstiev pôdy. Hlboké základy – zaťaženie z budovy sa prenáša cez pilóty hlbšie do nosnej časti pôdy. Bodové a pásové základy – zaťaženie z celej budovy sa prenáša cez steny alebo stĺpy na zem vo zvislom a priečnom smere cez bodové základy alebo na pozdĺžne vystužený betón. Základová doska – pre výstavbu rodinných domov najmä pri nestabilnom podlaží. Tvoria horizontálny podklad pod pôdorysom stavby, tgz. rovná základová doska sa zhotovuje v konštantnej hrúbke spravidla v rozmedzí od 500 mm až 1200 mm.

Základové konštrukcie – horizontálne základové pásy a dosky, vertikálne pilóty, studne a kesóny. Návrh konštrukcie základov a jej hĺbky sú závislé od pôdorysu a charakteru stavby.  Základy pre budovy musia byť dostatočne únosné a preto pri ich výpočte sa berú do úvahy aj mimoriadne záťažové situácie, ktoré vznikajú napríklad pri povodniach alebo silnej víchrici. Základy domu musia ležať v nemrznúcej hĺbke min. 80 cm pod povrchom, kvôli silám v pôde, ktoré vznikajú vplyvom premŕzania pôdy v zimnom období. Zamrznutá zemina spôsobuje zdvíhanie povrchu podlažia terénu a tak aj dvíhanie základov a opačne po odmrznutí základy opäť klesnú.


Určené pre

Určené pre


Rodinné domy | Bytové domy | Garáže | Chaty | Chalupy | Komerčné stavby | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…

Kvalifikované služby pre bytové domy

Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!