Inštalatérske práce _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Inštalatérske práce _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Sprcha, vaňa, drez, umývadlo, vodovodná batéria, WC…

Dôkladné vyčistenie, krtkovanie zaneseného a upchatého odtoku, výmena a montáž novej sanity. Výmena a inštalácia potrubných rozvodov.

Oprava kanalizácie, ventilov, tesnení, sifónov, splachovačov, vodovodných batérií, výmena WC…

Hadice pre umývačku, práčku, plynový sporák, pre batérie…

Kontrola a výmena prívodových a odtokových hadíc vody, napojenia v stúpačkách, hadice vodovodnej batérie, splachovača WC, umývačky riadu, práčky…

Výmena bezpečnostnej hadice plynového sporáka a kontrola tesnosti napojenia…

Ventily na rozvodoch, voda, plyn, radiátor, klimatizácia…

Výmena ventilov ležatých rozvodov, stúpačkových, odvzdušňovacích, regulačných a termoregulačných ventilov a iné inštalatérske práce.

Ventily plynu, vody, radiátorov ale aj klimatizácie. Odvzdušnenie a vyregulovanie systému ÚK…

Revízie plynu, kontrola rozvodov, repasácia meradiel vody, ÚK…

Predpísané revízie plynu, kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu, cez hlavné stúpačkové ventily až po plynové spotrebiče v bytoch…

Pravidelné overenie a repasácia meradiel spotreby studenej, teplej vody a meradiel tepla.

Výmena vodomerov, meračov a pomerových rozdeľovačov tepla…

Výmena a montáž všetkých typov vodomerov SV a TÚV v zmysle zákona o metrológii, bytové, domové, objektové a priemyselné vodomery…

Kontrola a výmena meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Rekonštrukcia stupačiek a všetkých ležatých rozvodov…

Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a cirkulácie TÚV nachádzajúcej sa väčšinou v technickom suteréne bytového domu, budovy.

Výmena stupačiek vody, plynu, kanalizačného potrubia, vetracej šachty, vzduchotechniky…

Demontáž a likvidácia zdraviu nebezpečného azbestu…

Odstránime a zlikvidujeme azbestové potrubia a staré azbestocementové vetracie šachty v stupačkách, prípadne azbest z inej časti budovy.

Azbest je nebezpečný karcinogén, preto jej likvidácia podlieha prísnemu hygienickému dozoru.

Ústredné kúrenie, hydraulické vyregulovanie ÚK…

Realizácia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy podľa projektu, najmä po komplexnej obnove a zateplení bytového domu.

Výmena alebo nastavenie termostatických ventilov vykurovania na požadovaný prietok.

TÚV, hydraulické vyregulovanie prietoku teplej vody…

Zmapovanie rozvodov a realizácia hydraulického vyregulovania prietoku teplej úžitkovej vody podľa projektovej dokumentácii.

Usmernenie a vyváženie cirkulácie prietoku teplej vody jednotlivými stupačkami.

Izolácia rozvodov kúrenia ÚK, teplej TV a studenej vody SV…

Izolácia rozvodov ústredného kúrenia v bytovom dome v súlade s normou a zákonom o energetickom hospodárení.

Izolácia všetkých vodorovných ležatých aj zvislých potrubí ÚK, TV a SV v bytovom dome.

Plyn, výmena rozvodov, ventilov, opravy, kontrola, revízie…

Výmena plynových rozvodov a plynových ventilov v spoločných priestoroch bytového domu, prípadne ich premiestnenie…

Opravy, pravidelná kontrola a revízie plynu v budove aj  v bytoch, zapájanie plynových spotrebičov.

Zapájanie vody a kanalizácie, zisťovanie, oprava úniku vody…

Zapojenie vody a odpadu podľa projektu, inštalácia a napojenie sanity na rozvody vody, umývadlo, odpad, sifón, umývačka riadu, práčka.

Realizácia a inštalácia vane, sprchový kút, komplet vodoinštalácia pri rekonštrukcii.

Všetky inštalatérske práce, opravy, výmeny, zapájanie, čistenie…

Oprava splachovačov, wc, toalety, výmena ventilov, tesnenia, vyčistenie upchatých sifónov, upchatých odtokov…

Zistenie a zastavenie úniku vody, vodoinštalatérske práce pri výstavbe aj prerábkach…

Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…

Kvalifikované služby pre bytové domy

Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!