Zemné a búracie práce _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Zemné a búracie práce _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Zemné a búracie práce / Zbúranie staršej budovy dvojpodlažného domu, odkopanie svahu v zadnej časti pozemku, vyrovnanie terénu a úprava prístupu. Pozemok na miernom svahu, vzadu 3 x 10 m strmejšie. Budova: starší 2 podlažný dom, plocha 120 m2, popraskaný, prepadnutá strecha. Zemné práce: odkopanie svahu 1,5 X 10 m, vyrovnanie 700 m2. Búracie práce: zbúranie 2 podlažnej budovy, múry kameň, strecha drevo a betónová škridla. Požiadavky: úprava prístupu 4 x 35 m, planírovanie, makadam 15 cm, spevniť, odvoz zeminy.


Prikladám fotky objektu a pozemku…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Zemné a búracie práce, úprava terénu pre stavbu, demolácia objektov…


Príprava terénu pred stavbou | Finálna úprava terénu, zemné práce | Výkopové práce pre základy domov a ostatných budov | Výkopové práce pre múriky, ploty… | Výkopové práce pre vedenie inžinierskych sietí | Vŕtanie dier | Príprava podkladu pre betonáž | Výkopové práce pre bazény, žumpy, pivnice a pod. | Zásyp výkopov | Dovoz, nakladanie a odvoz zeminy, stavebný odpad, štrk… | Odkopávanie svahov aj v ťažko dostupnom teréne | Obkopávanie základov pre izoláciu | Sondážne práce | Búracie a demolačné práce rôzneho druhu | Vykladanie a nakladanie paliet | Dovoz stavebného materiálu | Zimná údržba, odstránenie snehu a poľadovice | …


Užitočný odkaz: Stavebné práce, rekonštrukcia domov a bytov 


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Zemné a búracie práce – sú prvotné práce pri zahájení každej stavby, patria sem drobné či väčšie manipulačné práce so zeminou a sypkými stavebnými materiálmi, prípadne búranie a demolácia stavieb a stavebných prekážok. Stavebné stroje pri zakladaní stavieb – mobilné pracovné stroje určené na rozpojovanie a premiestňovanie zemín, nakladacie a vykladacie stroje na manipuláciu s voľne uloženými sypkými materiálmi a paletizovanými bremenami. Stroje na hĺbenie rýh pri ukladaní potrubí, káblov… na frézovanie a rekultivácia terénu.

Nakladanie a preprava zeminy a jej následné rozprestieranie, zhutnenie. Povrchová úprava terénu, zhutňovanie podkladových a krycích vrstiev, násypov… traktorbágre, minibágre, demolačné rýpadlá, hydraulické kladivá, ťažké kolesové nakladače, univerzálne nakladače a nákladné autá na prepravu.


Určené pre

Určené pre


Rodinné domy | Bytové domy | Ostatné objekty | Cesty a chodníky | Obce | Developeri | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…

Kvalifikované služby pre bytové domy

Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!