Zadaj dopyt na cenové ponuky

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Rekonštrukcia penziónu

Kompletná rekonštrukcia 4 podlažného penziónu, zateplenie, nová fasáda!

Obnova budov, zateplenie. Kompletná obnova bytových domov a ostatných budov.

Zateplenie obvodových stien, strechy, suterénu, základov, systémové poruchy, výplne otvorov, vnútorné priestory, elektrorozvody, otočenie a modernizácia výťahov, dobudovanie balkónov…

Základným predpokladom pre rozhodnutie obnoviť bytový dom je záujem vlastníkov. Nasleduje stanovenie základného rozsahu revitalizácie a získanie podpory väčšiny vlastníkov.

Komplexná obnova bytovky

Popis
V rámci komplexnej obnovy bolo vykonané zateplenie obvodových múrov, zateplená strecha, steny a stropy na prízemí aj v suteréne. Výmena zábradlí a odstránenie systémových porúch lodžií. Úprava spoločných priestorov, nové rozvody elektriky, vetracie hlavice, bezbariérová úprava vstupu…
Dopytujúci
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Spolupráca pre dodávateľov

Najlepšou cestou je hneď na začiatku osloviť nezávislého odborníka so skúsenosťami s plánovaním obnovy. Povedie vás správnymi krokmi od plánovania a počas celej realizácie obnovy.

Vlastníci aj správcovia môžu využiť služby portálu pri zadávaní dopytu na obnovu bytového domu.

Dodávatelia z prevereného portfólia vám komplexne zastrešia všetky práce potrebné pre váš bytový dom. Zateplenie obvodových stien, odstránenie systémových porúch balkónov a loggií, zateplenie strechy, stropu a stien.

Obnova bytovky, úprava spoločných priestorov, výmena osvetlenia, modernizácia výťahov, otočenie, výmena rozvodov, elektroinštalácie a bleskozvodov. Výmena okien, parapiet, strešných výlezov, vetracích hlavíc, výmena vchodovej brány, poštových schránok. Montáž kamerového systému…

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Obnova bytovky, kompletná obnova bytového domu / Bytov: 46, Poschodí: 7, Počet vchodov: 2, výťahov: 2, Vek: Postavené r. 1973, Strecha: Plochá, Obvodové múry: Panel, Hrúbka muriva: do 30 cm, Rozsah obnovy: Zateplenie obvodových stien, strechy, stropu suterénu, stien a stropu prízemia, Výmena zábradlí a odstránenie systémových porúch balkónov, Zasklenie lodžií, Úprava spoločných priestorov, Výmena výťahov a otočenie vstupov do výťahu z medziposchodia na poschodia, Prestavba výťahovej šachty, Výmena rozvodov a elektroinštalácie spoločných priestorov, Montáž kamerových systémov, Nové vchodové dvere, poštové schránky a domový vrátnik, Bezbariérová úprava vstupov do budovy, Nové okná pre spoločné priestory, Výmena stupačkových rozvodov, vetracej šachty a ležatých rozvodov.


Prikladám projekt, výkaz-výmer, podmienky zasielania ponúk, fotky…