Obnova bytového domu _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Obnova bytového domu _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Kompletná obnova bytového domu / Bytov: 46, Poschodí: 7, Počet vchodov: 2, výťahov: 2, Vek: Postavené r. 1973, Strecha: Plochá, Obvodové múry: Panel, Hrúbka muriva: do 30 cm, Rozsah obnovy: Zateplenie obvodových stien, strechy, stropu suterénu, stien a stropu prízemia, Výmena zábradlí a odstránenie systémových porúch balkónov, Zasklenie lodžií, Úprava spoločných priestorov, Výmena výťahov a otočenie vstupov do výťahu z medziposchodia na poschodia, Prestavba výťahovej šachty, Výmena rozvodov a elektroinštalácie spoločných priestorov, Montáž kamerových systémov, Nové vchodové dvere, poštové schránky a domový vrátnik, Bezbariérová úprava vstupov do budovy, Nové okná pre spoločné priestory, Výmena stupačkových rozvodov, vetracej šachty a ležatých rozvodov.


Prikladám projekt, výkaz-výmer, podmienky zasielania ponúk, fotky…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Kompletná obnova bytových domov, zateplenie, modernizácia výťahov…


Kompletná obnova bytového domu | Zateplenie obvodových stien | Odstránenie systémových porúch balkónov | Zateplenie strechy | Zateplenie stropu a stien na prízemí | Úprava spoločných priestorov | Modernizácia a výmena výťahov | Prestavba výťahovej šachty | Otočenie výťahu z medzipodesty na podestu | Opláštenie výťahovej šachty | Rušenie medziposchodí a vstupy do výťahov sa otočia na stranu bytov s výstupom na každom poschodí | Výmena rozvodov a elektroinštalácie spoločných priestorov | Výmena bleskozvodov | Výmena okien | Výmena žľabov a zvodov | Výmena strešných výlezov | Nové vetracie a rotačné hlavice | Klampiarske práce | Výmena a rekonštrukcia osvetlenia, vchodovej brány vrátane poštových schránok a domových telefónov | Montáž kamerového systému a ďalšej zabezpečovacej techniky | Vyhotovenie výkazu, výmeru a rozpočtu k projektovej dokumentácii | …


Užitočný odkaz: Pravidelná údržba a obnova bytových domov 


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Obnova bytového domu – dotácie na obnovu bytovej budovy zo ŠFRB / Štátny fond rozvoja a bývania. O finančnú podporu môžu požiadať vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom. Komplexná obnova budovy – zateplenie, odstránenie systémových porúch, modernizácia spoločných častí, výmena výťahu aj rozvodov, úprava spoločných častí tak aby sa umožnil prístup do bytov v BD pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Postup obnovy bytového domu – 1. rozhodnutie vlastníkov, 2. stanovenie rozsahu prác, 3. vytvorenie pracovnej skupiny, 4. určenie finančných možností, rozpočet, 5. výber projektanta, 6. výkaz-výmer, 7. predstavenie projektu vlastníkom, 8. stavebné povolenie, 9. výber stavebného dozoru, 10. financovanie obnovy, 11. výber zhotoviteľa, dodávateľov obnovy, 12. zmluva o dielo, ZoD, 13. realizácia obnovy, 14. protokolárne prevzatie diela, 15. kolaudácia.

Energetický certifikát budov / ECB – súbor stavebných opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy. Zohľadňuje pôsobenie vonkajšieho prostredia na budovu, ako teplota, slnečné žiarenie, vlhkosť… Certifikácia je normalizovaný postup hodnotenia v súlade s predpismi, najmä Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a z nej vyplývajúca Vyhláška 625/2006. Výsledkom EBC je vystavenie certifikátu budovy (správa a energetický štítok budovy). Energetické hodnotenie na štítku od písmena A najlepšie hodnotená budova po G najhoršie. A – Energeticky pasívne domy EPS, B – nízkoenergetické domy NED…


Určené pre

Určené pre


Vlastníci bytov a ich zástupcovia | Správcovská spoločnosť | Spoločenstvo vlastníkov bytov | Bytové domy | Dodávateľské firmy | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…

Kvalifikované služby pre bytové domy

Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!