Zadaj dopyt na cenové ponuky

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Zateplenie domu

Zateplenie domu zvýši tepelnú pohodu v interiéri čo vedie k zdravšiemu bývaniu!

Prečo je dobré zatepliť rodinný dom? Nejde len o lepší vzhľad, zateplením dosiahnete účinnú ochranu obvodových múrov pred vplyvmi podnebia a tak zvýšite životnosť celej budovy.

Budete zdravšie bývať, stabilizuje sa vnútorná teplota čo zabráni tvorbe plesní a v neposlednom rade ušetríte na energii za kúrenie.

Dodávatelia z prevereného portfólia vám komplexne zastrešia všetky práce potrebné pre zateplenie rodinného domu. Zateplenie obvodových stien, izolácia plochých a šikmých striech, stropov, podlahy, stien a priečok v interiéri…

Zateplenie domu, kompletná rekonštrukcia

Popis
Izolácia obvodovej steny domu, plochej strechy, stropov, podlahy, stien a priečok v interiéri. Zateplenie domu, rekonštrukcia celej budovy, výmena elektriky, vodovodu, kanalizácie, úprava okolia domu, murované oplotenie, prístup do dvora, výmena hlavnej brány…
Dopytujúci
Súkromná osoba
Spolupráca pre dodávateľov

Aká je cena za zateplenie?  Treba zobrať do úvahy všetky práce a materiál potrebný pre zateplenie domu. Pokiaľ sa chystáte zatepľovať starší rodinný dom bude potrebné vymeniť oplechovanie atík, ríms či iné klampiarske práce.

Určite bude treba meniť okenné parapety a možno aj samotné okná. Všetko čo sa vlastne nachádza na fasáde sa musí demontovať a znovu namontovať, musí sa preložiť elektrika, osvetlenie, okapové rúry, satelit, klimatizácia, markíza a pod.

Revízne otvory, vetranie, rozvádzače možno budú potrebovať nové dvierka. Bleskozvody sa väčšinou musia preinštalovať a zabezpečiť nové revízie. Cenu ovplyvňuje aj poloha staveniska, náklady na odvoz stavebného odpadu, montáž lešení či výdavky spojené s dovozom materiálu a jeho uskladnením.

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Obnova bytovky, kompletná obnova bytového domu / Bytov: 46, Poschodí: 7, Počet vchodov: 2, výťahov: 2, Vek: Postavené r. 1973, Strecha: Plochá, Obvodové múry: Panel, Hrúbka muriva: do 30 cm, Rozsah obnovy: Zateplenie obvodových stien, strechy, stropu suterénu, stien a stropu prízemia, Výmena zábradlí a odstránenie systémových porúch balkónov, Zasklenie lodžií, Úprava spoločných priestorov, Výmena výťahov a otočenie vstupov do výťahu z medziposchodia na poschodia, Prestavba výťahovej šachty, Výmena rozvodov a elektroinštalácie spoločných priestorov, Montáž kamerových systémov, Nové vchodové dvere, poštové schránky a domový vrátnik, Bezbariérová úprava vstupov do budovy, Nové okná pre spoločné priestory, Výmena stupačkových rozvodov, vetracej šachty a ležatých rozvodov.


Prikladám projekt, výkaz-výmer, podmienky zasielania ponúk, fotky…