Vodoinštalatérske práce _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Vodoinštalatérske práce _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Vodoinštalatérske práce pre novostavbu / Pripojenie, rozvody a vodoinštalácia pre novostavbu dvojpodlažného domu podľa projektu. Podlahová plocha: 120 m2. Počet izieb: 5. Materiál steny: tehla. Osadenie vodomernej šachty. Napojenie domu: vodovodná prípojka, verejná kanalizácia. Vnútorné rozvody: voda, kanalizácia, kúrenie. Inštalácia: 5x radiátor, 2x sprchovací kút, 1x vaňa, 3 x umývadlo, 2x závesné WC, 1x kuchynský drez. Napojenie spotrebičov: práčka, sušička, umývačka riadu. Montáž: filtračná armatúra na pitnú vodu, zmäkčovač vody, lapač tuku, drvič odpadu. Inštalácia rozvodov podlahového vykurovania v obývačke. Tepelná izolácia rozvodov.


Prikladám projekt, fotky domu a jednotlivých miestností…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Vodoinštalatérske práce, vodoinštalácia pre všetky druhy stavieb…


Všetky vodoinštalatérske práce pre byty, domy, bytové domy a ostatné budovy | Rozvody vody, odpadu a kúrenia pre novostavby podľa projektu | Demontáž a montáž vodovodných a odpadových potrubí | Montáž sanity | Výmena a montáž vodovodných batérií, umývadla, toalety, sifónu | Napojenie kuchynskej linky na vodu a odpad | Výmena a montáž práčkových a rohových ventilov | Osadenie vane, sprchovacieho kúta, vaničky, sprchovacieho boxu | Výmena a osadenie radiátorov | Výmena, preinštalovanie stupačkových ventilov a rozvodov | Výmena ležatých rozvodov SV, TÚV a ÚK | Tepelná izolácia rozvodov ÚK | Napojenie pancierových hadíc k zdravotechnike | Filtrácia a bezpečnosť pitnej vody | WC Geberit | Drvenie odpadovej vody | Zmäkčovač a úprava vody | Lapač tuku, odlučovač ropných látok | Výmena tesnení | Odvzdušnenie radiátorov | Krtkovanie, čistenie | Zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky | …


Užitočný odkaz: Stavebné práce, rekonštrukcia domov a bytov 


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Vodár, vodoinštalatérske práce – výmena ventilov, pretesnenie spojov, lokalizácia a oprava úniku vody, odstránenie porúch na vodovodných rozvodoch, oprava a montáž zdravotechniky, sanity, pripojenie spotrebičov na vodu, vysokotlakové čistenie kanalizácie, krtkovanie, pripojenie ČOV… Medzi inštalatérske zručnosti patria – vedieť čítať technickú, stavebnú a strojársku dokumentáciu, poznať technológiu materiálov. Technologický postup domových rozvodov vody, kanalizácie, vykurovania, podlahového kúrenia. Vytyčovať smer trasy potrubí, zhotoviť spoje lepením, zváraním, lisovaním, spájať plastové rúry, PVC rúry. Zmontovať  tlakové a odpadové potrubia pomocou spojok, tvaroviek, fitingov. Výmena kohútikov, ventilov, redukčných ventilov, kladenie potrubia pre kanalizáciu, pripojenie rozvodov na čističku odpadových vôd a verejnú kanalizáciu. Osadzovanie vykurovacích telies a montáž kotlov podľa schém…

ČOV – čistička odpadových vôd, zbavuje od nečistôt a škodlivých látok splaškovú vodu, čím zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. ÚK – ústredné kúrenie, TÚV – teplá úžitková voda, SV – studená voda, PVC – umelá plastická hmota polyvinylchlorid, najčastejšie pre vodovodné rúry. Fiting – spojka alebo tvarovka potrubia, spojovacia súčiastka so závitom. Druhy kotlov – teplovodný, kvapalinový, parný, stacionárny, závesný, kotol na pelety, tlakový kotol, elektrický kotol, plynový, kotol na tuhé palivo…


Určené pre

Určené pre


Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obce a školy | Administratívne budovy | Polyfunkčné a priemyselné objekty | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…

Kvalifikované služby pre bytové domy

Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!