Stavebný dozor _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Stavebný dozor _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Stavebný dozor na obnovu bytového domu / Typ stavby: 7 poschodový panelový bytový dom, 3 vchody, 71 bytov. Rozsah prác: zateplenie fasády, obnova a zateplenie strechy, obnova balkónov, spoločných priestorov, výmena výťahov… Trvanie: zahájenie prác: marec, plánované ukončenie november 2024. Spôsob realizácie: dodávateľky jednou firmou (časť stavby, dodávateľsky po etapách viac firiem). Typ dozorovania: občasný stavebný dozor (trvalý stavebný dozor, technický dozor investora, len odborné poradenstvo)…


Prikladám projektovú dokumentáciu…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Stavebný dozor, dohľad na realizáciu stavby, dodržiavanie postupov…


Činnosť stavebného dozoru | Technický dozor investora | Poradenská a inžinierska činnosť | Riadenie manažmentu výstavby | Nezávislý stavebný dozor – dohľad na súlad projektovej dokumentácie a realizácie stavby, na jednotlivé technologické procesy a dodržiavanie noriem a predpisov | Dohľad na použitie predpísaných alebo vhodnejších materiálov, lacnejších technológií a ustráži hospodárnosť nákupov | Kontroluje množstvo a ceny fakturovaných položiek tak, aby boli v súlade s dohodami medzi realizátorom a investorom | Stavebný dozor poskytuje služby pre oblasť  manažmentu riadenia výstavby, koordinuje dodávateľov a subdodávateľov, zabezpečuje kompletnosť stavebnej dokumentácie | Činnosti stavebného dozoru a technického dozoru pre pozemné stavby, občianske a bytové, vodohospodárske a líniové stavby | Činnosti stavbyvedúceho | .…


Užitočný odkaz: Kvalifikované služby pre bytové domy 


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Stavebný dozor, činnosti – ak je dodávateľ stavby zároveň stavebným dozorom, nie je pre investora najlepším riešením, nie je záruka nezávislosti a preto stavebný dozor nemusí sledovať len záujmy investora. Preto odporúčame vždy zabezpečiť nezávislé dozorovanie stavby. Úlohou stavebného dozoru je pravidelná kontrola a preberanie dokončených stavebných prác a výkonov. Jeho nepretržitá prítomnosť zaručuje kontrolu časti stavebných konštrukcií ešte pred jeho zakrytím ďalšími prácami. Dôležitosť stavebného dozoru pri vstavbe domu – treba si pamätať, že dôsledky sa nemusíte preukázať hneď, ale až po nejakom čase sa preukáže nekvalitne odvedená práca. Nedodržanie stavebných postupov častokrát vynúti nové dodatočné stavebné úpravy, ktoré môžu poriadne predražiť celú stavbu. Riziká výstavby bez dozorovania SD – stavba môže vyjsť oveľa drahšie, stavebné postupy sa môžu vynechať kvôli úsporám na strane dodávateľa čo sa môže prejaviť neskôr, otázne je aj dodržiavanie technologických postupov a noriem.

Môžu sa použiť neosvedčené, lacnejšie a menej kvalitné materiály. Bezpečnosť na pracovisku je bez akejkoľvek kontroly. Technický dozor investora TDI – je prítomný už od konzultácie stavebného zámeru s investorom a ostáva až do kolaudácie stavby. Dohliada na BOZP, optimalizuje stavebné procesy, vyhotovuje harmonogram vykonávania prác, organizuje kontrolné dni, kontroluje kvalitu prác a stavebných materiálov. Vytvára priebežne fotodokumentáciu o stavbe, kontroluje zápisy do stavebného denníka a odsúhlasuje nákupy a fakturácie podľa skutočne zrealizovaných prác. Eviduje nedostatky a kontroluje ich odstránenie. Zabezpečuje odborné poradenstvo, finálne prevzatie a kolaudáciu stavby.


Určené pre

Určené pre


Rodinné domy | Bytové domy | Iné stavby | Od projektu až po stavbu na kľúč | Developeri | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Moderné kuchynské linky na mieru…

Kvalifikované služby pre všetky stavby

Zariaďujeme dom

Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!