Revízie, revízny technik _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Revízie, revízny technik _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Názov / Pravidelná odborná prehliadka, revízie a skúšky v bytovom dome. Popis dopytu / Bytový dom panelový, 12. poschodový, suterén, pivnica, 1 vchod, 72 bytov. Odborné prehliadky a úradné skúšky pre 1 ks osobný výťah a 1 ks nákladný výťah Schindler. Revízie elektrorozvodov, elektroinštalácie a bleskozvodov bytového domu + základná údržba spojov. Revízie a kontrola plynových rozvodov a zariadení v spoločných priestorov bytového domu a kontrola plynových spotrebičov v bytoch. Kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky. Všetko v súlade s aktuálnymi predpismi…


Prikladám správu z poslednej revízie…

Revízie

Revízie

Dopyt zadávate zadarmo a bez akejkoľvek registrácie! 1. Zadaný dopyt skontrolujeme a rozošleme dodávateľom z prevereného portfólia. 2. Obdržíte niekoľko nezávislých cenových ponúk! 3. Každé hotové dielo môžete ohodnotiť a vystaviť dodávateľovi vysvedčenie!

Pomáhate tak vylepšovať naše služby, za čo vám vopred ďakujeme.

Dopyt môžete zadať na všetky druhy stavebných prác a súvisiace služby, od projektu až po výstavbu, rekonštrukciu a zariaďovanie nehnuteľností.  Kvalifikované služby aj pre potreby bytových domov, jednorazové a pravidelné opravy, prerábky, komplexná obnova, upratovacie a iné služby.

Zadať analogicky

Zadať analogicky

Revízie, revízny technik


Revízny technik, revízie, revizák, revízne skúšky, odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach, odborné prehliadky, vyhradené technické zariadenia, odborná spôsobilosť, spôsobilá osoba na vykonávanie revízií, opakovaná úradná skúška, opakovaná kontrola meradiel, spôsobilosť na bezpečnú prevádzku, periodické revízie a kontroly, bleskozvodu, revízie elektrických rozvodov a zariadení, plynových zariadení, požiarna ochrana, kontrola hasiacich prístrojov…


Určené pre

Určené pre


Bytové domy | Rodinné domy| Novostavby | Byty v domácnostiach | Administratívne a ostatné budovy | Biznis centrá | Polyfunkčné kombinované budovy | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Moderné kuchynské linky na mieru…

Kvalifikované služby pre všetky stavby

Zariaďujeme dom

Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!