Projekt _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Projekt _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Projekt na stavbu domu / Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie novostavby dvojpodlažného rodinného domu. Stavebný pozemok: parcela č. 1544/55, mierny svah, šírka 21 m, dĺžka 42 m. Dodanie realizačného projektu konštrukčno-technickej stránky stavby, detaily materiálov, okien… Dodanie výkazu-výmeru a rozpočtu stavby. Vybavenie územného a stavebného povolenia. Rozpočet na stavbu: 190 000. Prevedenie: 2 podlažný murovaný dom, preferujem tehlu, podlahová plocha cca 140 m2, izieb 6, bez podpivničenia, strecha stavby plochá, garáž pre 1 auto…


Prikladám foto pozemku, náčrt umiestnenia a dispozície…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Architektonické a projekčné služby pre rôzne stavebné objekty


Individuálne projekty energeticky úsporných a pasívnych rodinných domov | Vyhotovenia a dodanie komplet projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie | Atypické, extravagantné, individuálne riešené rodinné domy, vily, rezidencie | Projekty väčších stavieb – bytové domy, hotely, penzióny, domovy dôchodcov… | Polyfunkčné objekty | Projekty budov pre školstvo, kultúru, zdravotníctvo, štátnu správu, komerčné a verejné budovy | Projektovanie športových stavieb – zimné štadióny, športové haly, wellnes centrá, aquaparky | Exteriérové úpravy – pešie zóny miest, revitalizácie centrálnych zón obcí | Územné plány zóny, návrh exteriérových plôch, prvkov drobnej architektúry ako lavičky, koše, stojany na bicykle, detské preliezačky, ihriská, prístrešky a iné | …


Užitočný odkaz: Zariadenie interiéru, návrh, vizualizácia 

Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Projekt rodinného domu – slúži na vybavenie územného rozhodnutie, stavebného povolenia a na zahájenie samotnej realizácie stavby domu. Projekty sú spracované súlade s platným stavebným zákonom a súčasne platnými technickými normami. Projektová dokumentácia je dodávaná v 5 vyhotoveniach. Na konania ohľadne stavebného povolenia treba 3 vyhotovenia projektu a ďalšie dve slúžia investorovi na realizáciu stavby, jeden pre stavebnú firmu a druhý pre stavebný dozor. Obsah každého vyhotovenia projektovej dokumentácie: 1. osadenie stavby na pozemku, situácia – rieši umiestnenie rodinného domu, prípadne inej stavby na pozemok. 2. architektonická časť – sprievodná a technická správa, výkresy v mierke, základy, pôdorys, rez, pohľady, krov, popis výrobkov, požiarna ochrana.

3. statická časť – technická správa, výkresy skladby, tvaru stropov, výkresy schodiska, krov, výstuže stropu, venca a prekladu, krov, výkaz materiálov, statické výpočty. 4. elektroinštalácia – technická správa, schéma rozvádzača, elektrický rozvod, bleskozvod, výkaz materiálov. 5. zdravotechnika – technická správa, výkres vnútorného vodovodu, plynovodu a kanalizácie, výkazy materiálov. 6. ústredné kúrenie – technická správa, výkres rozvodu ústredného kúrenia, rozmiestnenie a dimenzie radiátorov, schéma zapojenia, výkaz materiálov. 7. projekt prípojky inžinierskych sieti – vodovod, verejná splaškovú kanalizáciu alebo žumpa, ČOV, elektrická prípojka NN, plynovod, dažďová kanalizácia.


Určené pre

Určené pre


Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obchodné, kancelárske, spoločenské, kultúrne a sakrálne objekty | Priemyselné a hosp. stavby | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Moderné kuchynské linky na mieru…

Kvalifikované služby pre všetky stavby

Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!