Právne služby _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Právne služby _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Hodnota sporu: 10 000,- EUR / odhadovaná hodnota predmetu sporu


Právna služba: Ochrana dobrého mena


Popis sporu: Som nadriadeným v zamestnaní. Po oznámení výšky koncoročnej odmeny som obdŕžal písomné vyjadrenie od jednej zo zamestnankýň ohľadne nespokojnosti s výškou odmeny. Dva týždne po tom začala šíriť na pracovisku nepravdivé tvrdenie, ktoré ohrozuje moju vážnosť u zamestnávateľa a tiež u kolegov. Vzhľadom k tomu, že ide o krivé obvinenie, rozhodol som sa právne brániť. Hľadám dobrého advokáta, ďakujem…


Čo dopytovať

Čo dopytovať

Právne služby, realitné právo, právne a advokátske služby, poradenstvo…


Realitné právo – prevody nehnuteľností, spory o vlastníctvo, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, vecné bremená, vysporiadanie spoluvlastníctva, právne služby pri riešení sporov výstavby …| Vymáhanie pohľadávok | Ochrana dlžníka pred nezákonnými postupmi veriteľov | Náhrada škody peňažného aj nepeňažného nároku | Rozvod manželstva – zastupovanie pri rozvode, úprava styku s deťmi a vysporiadanie majetku po rozvode | Dedičské konanie | Pracovné spory – ako neplatnosť výpovede zo zamestnania, nárok na mzdu … | Ochrana dobrého mena | Autorské právo | Obchodné právo | Trestné právo | Správne právo | Ústavná sťažnosť | …


Užitočný odkaz: Správa budov, správa bytových domov

Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Právne služby a právne poradenstvo na území Slovenskej republiky môžu poskytovať vyškolený advokáti s platným osvedčením, ako aj ďalšie fyzické osoby a právnické osoby uvedené v ustanoveniach zákona o advokátoch. Advokácia – pomáha chrániť práva a záujmy občanov v súlade zo zákonmi, pomáha uplatňovať ústavné právo občana na vlastnú obhajobu. Rozdiel medzi právnikom  a advokátom – Právnik má ukončené vysokoškolské štúdium na právnickej fakulte. Právnik sa stane advokátom až po absolvovaní 3 ročnej praxe u školiteľa advokáta ako koncipient. Potom musí absolvovať náročné advokátske skúšky a zložiť advokátsky sľub, v ktorom sa zaviaže k bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Zodpovednosť advokáta za spôsobenú škodu – advokát má disciplinárnu a hmotnú zodpovednosť za svoje konanie, preto musí byť zo zákona poistený pre prípad, že by v rámci výkonu svojho povolania spôsobil škodu. Kedy potrebujete advokáta? Ak vstupujete do zmluvných vzťahov a záväzkov. Služby advokáta je dobré vyhľadať napríklad pri kúpe či predaji nehnuteľnosti, pri zakladaní firmy a pod. Môžete tak predísť súdnym sporom. Čím skôr kontaktujete advokáta s akýmkoľvek sporným problémom tým lepšie!  Zvyšujete tak pravdepodobnosť uplatnenia vašich práv a oprávnených nárokov.


Určené pre

Určené pre


Kompletné a cenovo prijateľné právne a advokátske služby pre občanov, podnikateľov a právnické osoby | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Moderné kuchynské linky na mieru…

Kvalifikované služby pre všetky stavby

Zariaďujeme dom

Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!