Zadaj dopyt na cenové ponuky

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Obnovený bytový dom

Predĺžite životnosť budovy, zvýšite jej hodnotu na trhu a komfort vášho bývania.

Obnovený bytový dom, rekonštrukcia dvojpodlažnej budovy. Kompletná obnova bytových domov a ostatných budov.

Zateplenie obvodových stien, strechy, suterénu, základov, systémové poruchy, výplne otvorov, vnútorné priestory, elektrorozvody, otočenie a modernizácia výťahov, dobudovanie balkónov…

Kompletná výmena starej strechy za novú sedlovú strechu s tmavou keramickou krytinou. Rekonštrukcia strechy si vyžiadala aj izoláciu krovu a celej šikmej strechy striekanou PUR penou.

Obnovený bytový dom, dvojpodlažná budova

Popis
Kompletná obnova dvojpodlažnej budovy, zateplenie a izolácia obvodových stien, fasády, rekonštrukcia strechy, výmena strešnej krytiny. Zateplenie a izolácia suterénu, vynovenie vnútorných priestorov, schodiska, výmena okien, svetlíkov, zárubní, vchodových dverí…
Dopytujúci
Spoločenstvo vlastníkov bytov
Spolupráca pre dodávateľov

Zabezpečíme vám cenové ponuky od dodávateľov z prevereného portfólia.

Základným predpokladom pre rozhodnutie obnoviť bytový dom je záujem vlastníkov. Nasleduje stanovenie základného rozsahu revitalizácie a získanie podpory väčšiny vlastníkov. Najlepšou cestou je hneď na začiatku osloviť nezávislého odborníka so skúsenosťami s plánovaním obnovy. Povedie vás správnymi krokmi od plánovania a počas celej realizácie obnovy.

Vlastníci aj správcovia môžu využiť služby portálu pri zadávaní dopytu na obnovu bytového domu. Rovnaký postup reprezentuje aj tento obnovený bytový dom.

Dodávatelia z prevereného portfólia vám komplexne zastrešia všetky práce potrebné pre váš bytový dom. Zateplenie obvodových stien, odstránenie systémových porúch balkónov a loggií, zateplenie strechy, stropu a stien.

Úprava spoločných priestorov, výmena osvetlenia, modernizácia výťahov, otočenie, výmena rozvodov, elektroinštalácie a bleskozvodov. Výmena okien, parapiet, strešných výlezov, vetracích hlavíc, výmena vchodovej brány, poštových schránok. Montáž kamerového systému…

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Obnova bytovky, kompletná obnova bytového domu / Bytov: 46, Poschodí: 7, Počet vchodov: 2, výťahov: 2, Vek: Postavené r. 1973, Strecha: Plochá, Obvodové múry: Panel, Hrúbka muriva: do 30 cm, Rozsah obnovy: Zateplenie obvodových stien, strechy, stropu suterénu, stien a stropu prízemia, Výmena zábradlí a odstránenie systémových porúch balkónov, Zasklenie lodžií, Úprava spoločných priestorov, Výmena výťahov a otočenie vstupov do výťahu z medziposchodia na poschodia, Prestavba výťahovej šachty, Výmena rozvodov a elektroinštalácie spoločných priestorov, Montáž kamerových systémov, Nové vchodové dvere, poštové schránky a domový vrátnik, Bezbariérová úprava vstupov do budovy, Nové okná pre spoločné priestory, Výmena stupačkových rozvodov, vetracej šachty a ležatých rozvodov.


Prikladám projekt, výkaz-výmer, podmienky zasielania ponúk, fotky…