Komíny _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Komíny _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Prístavba nového a rekonštrukcia existujúceho komína / Dodatočná prístavba nového komína a rekonštrukcia pôvodného staršieho komína rodinného domu. Počet komínov: 2. Kotol na tuhé palivo. Priemer komína: 18 a 20 cm. Výška komína: 6,3 a 6,8 m. Priemer komína: 18 a 20 cm. Ďalšie požiadavky: klampiarske práce, 1 ks frézovanie komína, revízna správa. Poznámka: pri dopyte na priemyselný oceľový komín uviesť konštrukčnú a prevádzkovú teplotu, spaľované palivo, teplotu spalín, normu, priemer a počet prieduchov…


Prikladám fotky domu a vlastný náčrt…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Nové komíny a komínové systémy, rekonštrukcia starých komínov…


Dodávka a stavba komínov a komínových systémov s budovaním pre interiér a exteriér stavby | Priemyselné oceľové komíny | Odborná stavba murovaného komína | Jednovrstvové, trojvrstvové, montované nerezové komíny | Stavebnicové, jedno a dvojprieduchové | Keramické komínové riešenia pre nízkoenergetické a pasívne domy| Komíny na odvod spalín pre všetky druhy spotrebičov v podtlakovej aj v pretlakovej prevádzke | Profesionálne frézovanie a vložkovanie komína | Kvalitné komínové vložky od overených výrobcov | Rekonštrukcia a výmena starých komínov | Čistenie a kontrola komínov | Projekt, revízie a osvedčenia na komín | …


Užitočný odkaz: Krby a pece pre interiérové a exteriérové stavby


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Frézovanie komínov – rozšírenie priemeru komínového prieduchu, postupne štvorec sa mení na kruhový prieduch a pri dosiahnutí vyhovujúceho priemeru vkladá nová nerezová vložka. Frézovaním sa zväčší priemer a komín sa vyčistí od spalín, usadeného dechtu a zlepší sa tak ťah komína. Vložkovanie komína – vnútrajšok komína sa vyfrézuje, čím sa zväčší priestor na vloženie nerezovej vložky z nehrdzavejúcej ocele. Pri dostatočnom priemere komína, frézovanie nie je nutné. Vložkovaním komína sa vyriešia problémy s prieduchom komína, so zápachom spalín, prenikaním kondenzátu a dechtu do stien komínového telesa. Stavba komínov – hlavná zásada výstavby komína je dodržanie dostatočnej odstupovej vzdialenosti od konštrukcie budovy, funkčné spojovacie tmelenie a použitie certifikovaných a kvalitných komínových prvkov.

Komíny podľa počtu prieduchov – jednoprieduchový, 1 prieduchový s viacúčelovou šachtou, dvojprieduchový s rôznymi alebo rovnakými priemermi a viacúčelovou šachtou. Skladba komínového systému – komínová tvárnica s multifunkčnou šachtou, prvok na prerušenie tepelného mosta, miesto napojenia na komín, čistiace a kontrolné dvierka, napojenie na sopúch, kotvenie do krovu, statické vystuženie, ochladzovacia časť, krycia doska, šamotová alebo nerezová vložka, kónické vyústenie, krycia hlava alebo kónické vyústenie s nasávaním vzduchu pre plynový kondenzačný kotol.


Určené pre

Určené pre


Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obce a školy | Všetky objekty s komínom | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…

Kvalifikované služby pre bytové domy

Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!