Geodet _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Geodet _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Geodetické práce / Vytýčenie hranice pozemku v súkromnom vlastníctve a vytýčenie stavby. Číslo parcely: 1544/5, 1543/6. Vytýčenie novej hranice pozemku, oddelenie časti pozemku, vypracovanie vytyčovacieho náčrtu, vytýčenie stavby a inžinierskych sieti. Geometrický plán na úpravu hranice a na rozdelenie pozemku. Porealizačné zameranie stavby. Požiadavky: Vytyčovacie body označiť kovovými vytyčovacími kolíkmi.


Prikladám fotky pozemku, náčrt hraníc…

Geodet

Geodet

Dopyt zadávate zadarmo a bez akejkoľvek registrácie! 1. Zadaný dopyt skontrolujeme a rozošleme dodávateľom z prevereného portfólia. 2. Obdržíte niekoľko nezávislých cenových ponúk! 3. Každé hotové dielo môžete ohodnotiť a vystaviť dodávateľovi vysvedčenie!

Pomáhate tak vylepšovať naše služby, za čo vám vopred ďakujeme.

Dopyt môžete zadať na všetky druhy stavebných prác a súvisiace služby, od projektu až po výstavbu, rekonštrukciu a zariaďovanie nehnuteľností.  Kvalifikované služby aj pre potreby bytových domov, jednorazové a pravidelné opravy, prerábky, komplexná obnova, upratovacie a iné služby.

Zadať analogicky

Zadať analogicky

Geodetické práce


Geodet, geodetické práce, geodézia, geometrický plán, vyhotovenie geometrického plánu, inžinierska geodézia, geodetické činnosti, majetkoprávne usporiadanie pozemkov a stavieb, oddelenie pozemku, kolaudácia stavby, zameranie rozostavanej stavby, zriadenie vecného bremena, výpočty plôch, grafická identifikácia e-kn, c-kn, vytýčenie hraníc pozemku, zriaďovanie vytyčovacích sietí, meranie a tvorba digitálnych máp…


Určené pre

Určené pre


Geodetické práce | Inžinierska geodézia | Pre súkromné osoby | Obce a školy | Stavebné firmy | Developerov | Architektov a projektantov | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Moderné kuchynské linky na mieru…

Kvalifikované služby pre všetky stavby

Zariaďujeme dom

Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!