Finančné služby _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Finančné služby _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Vyberte dopyt: Mám záujem o úver • Áno | Poistenie nehnuteľnosti • Áno


Vyplňte polia pre úver: Účel úveru: Kúpa bytu. Výška úveru: 80 000. Cena nehnuteľnosti: 100 000. Doba splácania: do 30 rokov. Zdroj príjmu: Zamestnanec. Čistý mesačný príjem: 1200 + manželka 700.

Poistenie nehnuteľnosti: Typ nehnuteľnosti: byt. Chcem poistiť: budovu + domácnosť. Stav: dokončený. Konštrukcia: panelová. Strecha: rovná. Rok stavby: 1976. Rekonštrukcia: úplná. Podlahová plocha: 69 m2. Hodnota zariadenia: 25 000 EUR. Hodnota bytu /budovy: 100 000 EUR.


Čo dopytovať

Čo dopytovať

Upratovacie služby, upratovanie domácností a firiem…


Odborné poradenstvo pri hľadaní najlepších možností financovania kúpy nehnuteľnosti | Komplexné riešenie potrieb financovania pri kúpe, výstavbe a rekonštrukcii nehnuteľností | Financovanie kúpy bytu, rodinného domu, chaty, chalupy, garáže, pozemku… | Refinancovanie hypotekárneho úveru a pomoc pri optimalizácii rôznych úverových zaťažení | Odborná pomoc a poradenstvo pri výbere a zabezpečení úveru pre potreby obnovy a rekonštrukcie bytového domu | V rozsahu financovania pomocou štátnej podpory zo ŠFRB a kombinácie komerčných úverov | Pre potreby zateplenie, výmeny výťahov, obnovy strechy | sanácie a výmeny balkónov… | Zabezpečenie poistenia bytov, rodinných domov, rekreačných budov, domácností, ako aj rozostavaných stavieb a bytových domov | …


Užitočný odkaz: Výstavba rodinných domov na kľúč


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Finančné služby  – sú akákoľvek služby finančnej povahy. 1. Finančné služby týkajúce sa úverovania – pôžičky všetkých druhov, ako hypotekárne úvery, spotrebné úvery, finančný lízing, faktoring a financovanie obchodných transakcií. 2. Finančné služby týkajúce sa poistenia: a) neživotné poistenie – majetkové poistenia ( ako poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti, poistenie majetku firmy), poistenie dopravných prostriedkov, poistenie prepravných rizík (ako poistenie zásielok, cargo, poistenie nákladu), cestovné poistenie, zodpovednostné poistenie, napr. zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie…, úrazové poistenie, zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, poistenie finančných rizík, b) životné poistenie – jeho hlavným poslaním je zabezpečenie blízkych v prípade úmrtia.

Dôležité pre výber životného poistenia: výška, rozsah a cena poistného krytia, poistná ochrana, aká je výška poistnej sumy pre plnenie, krytie poistných rizík. 3. Finančné služby týkajúce sa sprostredkovania, maklérstvo –  sprostredkovanie úverového produktu, poistenia a pod. 4. Bankové poradenské služby – hodnotenie rizík, poistná matematika, likvidácia poistných nárokov, optimalizácia a úverové poradenstvo. 5. Bankové a iné finančné služby – príjem vkladov, sporenie, platobné a peňažné prevody, bankové zmenky, záruky a záväzky, obchodovanie na burzách, cenné papiere, vkladové listy, opcie, aktíva vrátane drahých kovov. Hypotekárny úver – poskytujú banky na kúpu, stavbu, alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti a je krytý záložným právom banky k nehnuteľnosti.


Určené pre

Určené pre


Rodinné domy | Domy vo výstavbe | Byty | Domácnosti | Bytové domy | Rekreačné budovy | Firmy | Správcovské spoločnosti | Spoločenstvá vlastníkov bytov | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Moderné kuchynské linky na mieru…

Kvalifikované služby pre všetky stavby

Zariaďujeme dom

Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!