Elektroinštalačné práce _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Elektroinštalačné práce _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Elektroinštalačné práce pre novostavbu / Pripojenie, rozvody a elektroinštalácia pre novostavbu dvojpodlažného domu podľa projektu. Podlahová plocha: 120 m2. Počet izieb: 7. Materiál steny: pórobetón. Pripojenie domu: elektromera a hlavného ističa k domovej rozvodnici. Bleskozvod a prepäťová ochrana. Drážky pre vnútorné rozvody. Vedenie, elektroinštalácia, štruktúrka. Zásuvky, osvetlenie. Elektrické podlahové kúrenie, termostat. SmartHome elektroinštalácia. Zapojenie kamery. Zapojenie spotrebičov. Pripojenie garáže, altánku… Revízna správa.


Prikladám projekt, fotky domu a jednotlivých miestností…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Eelektroinštalačné práce, elektroinštalácia pre všetky druhy stavieb…


Všetky elektrikárske práce | Nové elektro rozvody a inštalácie pre bytové domy a ostatné budovy | Rekonštrukcia elektriky, výmena rozvodov, rozvádzačov a elektroinštalácie | Oprava, výmena a zapojenie elektrických spotrebičov | Prípojky, ističové skrinky, ističe, zásuvky, vypínače, úsporné svietidlá.., | Revízie vyhradených elektrických zariadení | Trafostanice a NN rozvodne | VN a NN prípojky | Odberné miesta | Uzemnenia a bleskozvody aktívne, pasívne | Káblové rozvody a trasy | Rozvádzače bytové, domové, elektromerové | Interiérové osvetlenie | Núdzové, vonkajšie, verejné osvetlenie | Osvetlenie priemyselnej haly | Záložné prvky pre núdzové napájanie | Podlahové vyhrievanie | Inteligentné inštalácie | Poplachové systémy | Kamerové a zabezpečovacie systémy | Akustické domové vrátníky | Audio a video vrátníky | Štruktúrovaná kabeláž | Regulačné systémy úspory vykurovania takmer bez stavebných zásahov | Elektromontážne práce pre výrobné linky | Vyhotovenie výkazu, výmeru a rozpočtu k projektovej dokumentácii | …


Užitočný odkaz: Stavebné práce, rekonštrukcia domov a bytov 


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Elektrikárske, elektroinštalačné práce. Rozvodná skriňa, rozvádzač, rozvodnica – zariadenia, odolnejšie väčšinou PVC skrine, v ktorých sú umiestnene spínacie a istiace prvky, ističe, prúdové chrániče, elektromer, signalizačné a ochranné zariadenia, ostatné meracie a riadiace prvky. Bleskozvod, hromozvod – sústava vonkajšej ochrany budovy pred bleskom, zachytí bleskový výboj a zvedie ho do zeme tak, aby nedošlo k poškodeniu budovy ani el. zariadení. Elektromer – zariadenie na meranie spotreby elektrickej energie. Fázový vodič – živý vodič, ktorého ak sa dotknete vaším telom môže prejsť el. prúd ohrozujúci život. Istič – chráni el. obvod pred nadprúdom. LED – úsporná žiarovka. LUX – jednotka intenzity osvetlenia. CYKY – elektrikármi najčastejšie používaný kábel pre silnoprúdovú elektroinštaláciu pod omietku.

NN – nízke napätie do 1000V. VN – vysoké napätie do 52 kV. VVN – veľmi vysoké napätie do 300 kV. ZVN – zvlášť alebo obzvlášť vysoké napätie do 800 kV. Ochranný vodič – neživý, neutrálny žltozelený vodič, neprechádza cez neho prúd pri bežnej prevádzke, ale až v prípade skratu na kostru pri poruche zariadenia. Prúdový chránič – ochrana pred úrazom elektrickým prúdom a požiarom prerušením elektrického obvodu. T-NC – rozvodná sieť s uzemnením na strane zdroja T, ochranou nulovaním na strane spotrebiča N a kombinovaným vodičom PEN neutrálny a ochranný súčasne. TN-C-S – rozvodná sieť TN-C, z ktorej je vytvorená TN-S rozdelením PEN vodiča na ochranný a neutrálny. TN-S – rozvodná sieť uzemnená strana zdroja T, ochrana nulovaním na strane spotrebiča N a separátnym ochranným vodičom S.


Určené pre

Určené pre


Rodinné domy a byty | Elektroinštalačné práce pre bytové domy | Obce a školy | Administratívne budovy | Polyfunkčné a priemyselné objekty | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…

Kvalifikované služby pre bytové domy

Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!