Bezbariérový prístup _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Bezbariérový prístup _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Bezbariérový prístup / Bezbariérová úprava vstupov do bytového domu pre 2 vchody. Vybudovanie šikmej nájazdovej rampy, preferujeme murovanú, kovové zábradlie. Vchodové dvere: sú z plastu o šírke 90 cm. Schodisko je potrebné upraviť! Nedostatok manipulačnej plochy pre invalidný vozík. Existujúce schody: počet 4, celková výška 65 cm, šírka schodov 120 cm. Vstupná plocha: šírka 200 mm, hĺbka 100 mm. Prístupový chodník: priamo pred vchodom, šírka 140 cm, dĺžka 7 m. Po obidvoch stranách trávnatá plocha bez prekážky, odhadujeme dostatok priestoru na realizáciu, viď. foto.


Prikladám foto vchodu, vzorový bezbariérový vchod, náčrt s návrhom…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Bezbariérový prístup, bezbariérová úprava vstupov…


Dopyt na bezbariérový prístup | Prispôsobenie obytných priestorov | Úprava spoločných častí tak aby sa umožnil prístup do bytov v BD pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu| Bezbariérový vstup do budovy | Úprava bytu pre zdravotne postihnutých | Úprava bytov pre vozičkárov, prístup do kúpeľne | Bezbariérová vaňa, sprchovací kút… | Realizácia zákonom stanovených podmienok pre bezbariérovosť budov | Príspevok na bezbariérovú úpravu bytov | Bezbariérový vstup do bytového domu | Bezbariérová rampa | Rampa pre imobilných | Rampy pre vozíky | Nakladacie rampy | Stoličkový výťah, domáci výťah | Schodisková plošina, schodolez | Komplexné stavebné práce | Rôzne bezbariérové riešenia | Zdvíhacie zariadenia pre imobilných | Úprava bytu pre ZŤP | Úprava obytného priestoru pre invalidov | …


Užitočný odkaz: Stavebné práce, rekonštrukcia domov a bytov 


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Bezbariérovosť budov, bezbariérový prístup – legislatívny rámec vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR 532/2002 Z.z. upresňuje povinnosti a spôsob odstraňovania bariér pre imobilných vo všetkých budovách, obsahuje debariarizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. Bariéra je prekážka vytvárajúca hendikep, obmedzenie, bariéry rozdeľujeme na – Architektonické, bránia prístupu a bezpečnému pohybu. Komunikačné a sociálne, sťažujú alebo znemožňujú prístup k informáciám a sociálnej integrácii. Obrubníková rampa napomáha prekonávať výškové rozdiely chodníkov a ciest.

Manipulačný manévrovací priestor – voľná plocha na manévrovanie invalidného vozíka medzi stenami a zariadením miestnosti. Obrubníková rampa – napomáha prekonávať výškové rozdiely chodníkov a ciest. Nájazdová rampa – uľahčuje vstup do budovy tak, že osoba na invalidnom vozíku ani sprevádzajúci nemusia vynaložiť nadmerné úsilie. Obdobne šikmá schodisková a zvislá zdvíhacia plošina. Bezbariérové riešenie Lifteg -zariadenia pre imobilných na zdolávanie prekážok, schody, schodolez, stoličkový výťah, schodiskové plošiny, stropný zdvihák, zvislá plošina, nájazdová rampa…


Určené pre

Určené pre


Rodinné domy a byty | Bytové domy | Obce a školy | Administratívne budovy | Polyfunkčné a priemyselné objekty | Stavebné firmy | Rozpočtári | Projektanti | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…

Kvalifikované služby pre bytové domy

Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!